Σας καλωσορίζουμε,

στο Ηλεκτρονικό “Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους να ασκήσουν το επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτή (Λιμένα, Ξηράς και Χειριστή Μηχανημάτων Έργου) αλλά και τις επιχειρήσεις, καθώς και στην αποτελεσματικότερη χάραξη της σχετικής δημόσιας πολιτικής.

Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών ανταποκρίνεται στην ανάγκη για μείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση των διαδικασιών, αύξηση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της διαφάνειας και της ικανότητας ψηφιακού μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης, ανήκει δε στην αρμοδιότητα του Τμήματος Επαγγελματικών Μητρώων της Διεύθυνσης Συλλογικών Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.


Χρήσιμα έντυπα και σύνδεσμοι για το ΕΜΦ

Νομοθεσία
Οδηγίες Χρήσης
Σύνδεσμοι